Khi nhắc đến Las Vegas, người ta sẽ nghĩ ngay đến một thành phố luôn đứng ở đỉnh cao của công nghệ giải trí cùng với sự hội tụ của…