Một trong những hình thức vận chuyển lâu đời nhất, mà vẫn được sử dụng cho đến ngày nay chính là hệ thống đường sắt. Hệ thống đường ray đã…